Coaching en/of therapie?

Bij mij en de paarden bieden wij graag passende zorg voor iedereen dat nodig heeft. Echter, ik ben een coach en geen therapeut. Ik realiseer mij dat het lijntje tussen coaching en therapie dun kan zijn. Een voorwaarde bij coaching is, dat jij als coachee je eigen 'proces' kan dragen, al of niet met extra ondersteuning.

Voor hulpvragen die buiten mijn kunnen/expertise vallen, zal ik altijd zo goed mogelijk doorverwijzen naar een passende andere (gespecialiseerde) zorgaanbieder. 

 

Wanneer tijdens de intake of in het verloop van het traject blijkt dat er een vermoeden is voor bv. een DSM-benoemde stoornis, de ernst van de problematiek te groot blijkt, er risico factoren meespelen, de zorg een complexiteit bevat of het beloop van de klachten zorgen met zich mee brengt, zal ik doorverwijzen naar een andere (specialistische) zorgaanbieder. 

Echter, coaching met inzet van paarden kan een fijne extra ondersteuning bieden tijdens jouw helingsproces. In dat geval is het mogelijk om, met toestemming van jou en in goed overleg met de gespecialiseerde zorgaanbieder, het traject voort te zetten.