Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is een manier van coachen waarbij paarden ingezet worden als co-coach. Het is een methode die uitgaat van jouw gedrag, de reactie(s) van het paard en de observaties van de coach. Ervaren, reflecteren en experimenteren staan daarbij centraal. Omdat paarden leven in het hier en nu, wordt deze methodiek als mindfulness ervaren. Mindfulness betekent 'leven met volle aandacht' en dat is wat er gebeurd bij de paarden. Het volledig bewust (gaan) zijn van de ervaringen in het hier en nu.