Waarom coachen met inzet van paarden? 

De toegevoegde waarde van paarden bij het coachen van mensen.

In contact met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven ook tegen komen, op een natuurlijke manier aan de orde: creativiteit, non-verbale communicatie, leiderschap, samenwerking, probleemoplossend vermogen, relaties, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Wanneer er een activiteit met een paard gedaan wordt, ontstaan vaak als vanzelf metaforen voor situaties die ook in het dagelijks leven bestaan.

 

Het bewustzijn
Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander (kuddedier). Hierdoor is een paard perfect in staat zijn omgeving steeds goed in de gaten te houden. Deze grote gevoeligheid voor kuddegenoten én de omgeving, levert het paard het vermogen op om snel te kunnen reageren. De gevoeligheid van het paard en de manier waarop paarden contact kunnen maken met mensen, maakt ze bijzonder geschikt om veranderprocessen te ondersteunen in het hier en nu. 

 

De ander
In een kudde met paarden wordt onduidelijkheid en incongruentie ervaren als onveilig. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over leiderschap en verdeling van de taken is van levensbelang. Of dat nou een ander paard of een mens is: paarden willen kuddegenoten die a zeggen, voelen en doen. Op een kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet zal een paard, elk op eigen manier, reageren.
Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet overeenstemmig zijn. Bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedbackgever.
Wanneer er dan bewustwording ontstaat en een ander gedrag of gevoel optreedt, zal het paard er weer open op reageren. Op deze manier ervaar je wat het eigen gedrag teweeg kan brengen bij de ander.

 

Emotionele veiligheid
Paarden zijn zeer vergevingsgezinde dieren. Wanneer je iets verandert in je eigen gedrag, zal het paard je altijd opnieuw open en oordeel-loos tegemoet treden vanuit het hier en nu. Hierdoor ontstaat een emotioneel veilige omgeving voor zelfonderzoek. 
Ook hebben paarden een hoog knuffelgehalte. Waar er in de reguliere zorg geen ruimte voor fysiek contact is vanwege ethische en persoonlijke grenzen, kan en mag een paard aangeraakt worden. Een warm en zacht paardenlijf werkt vaak stress verminderend.

 

In de natuur
Een coachingsessie met paarden is altijd in de natuurlijke omgeving van het paard. Het buiten zijn werkt vaak ontspannend. En met paarden erbij stimuleert dat om out-of-de-box te denken, uit je comfortzone te treden en dingen op een nieuwe, frisse manier te gaan bekijken.